KaivalyaDhama

Call Us

Landline: +91 (02114) - 273001 / 273039

Mobile: (+91) 7262026878

Leave us a message

Our Branches

Ishwardas Chunilal Yogic Health Centre Kaivalyadhama

43, Netaji Subhash Road, Marine Drive, (Near Taraporewala Aquarium), Mumbai-400 002.

Tel. : (0091-22) 2281 8417 / 2288 6256
M:  +91 9869266030
Fax : (0091-22) 2281 0494

E-mailkdhamyogcenter@gmail.com

Shri. Aurobindo Ashram 1st Floor, C-56/36, Sector 62, G.B.Nagar, Noida, Uttar Pradesh 201301

Mr. V. P. Singh
(+91) 9719304075
 
Mrs. Shalini Srivastava – (+91) 9910012687
 
 

R-3, Maa Karani Nagar- E, Karani Palace Road, Panchyawala, Jaipur- 302021, Rajasthan

Contact: 0141-2470980

Email: kdhamjpr@gmail.com

Kaivalyadhama Yoga Prashikshan Kendra

501, Phase-1, Rohit Nagar (Behind State Bank of India), Bawadiya Kala, Bhopal-462039
 
 
Contact no: +91 7869164812

Visit Us

Kaivalyadhama
Swami Kuvalayananda Marg, Lonavla, Maharashtra, India 410403

 • Nearest International Airport – Mumbai
  (2.5 hours drive)
 • Nearest Domestic Airport – Pune
  (1.5 hours drive)

Follow Us

Call Us

Landline: +91 (02114) - 273001 / 273039

Mobile: (+91) 7262026878

Leave us a message

Our Branches

Ishwardas Chunilal Yogic Health Centre Kaivalyadhama

43, Netaji Subhash Road, Marine Drive, (Near Taraporewala Aquarium), Mumbai-400 002.
Tel. : (0091-22) 2281 8417 / 2288 6256
M:  +91 9869266030
Fax : (0091-22) 2281 0494
E-mailkdhamyogcenter@gmail.com

Plot No. 1 A, Nand Vihar, Kakrola, (Near Dwarka Metro Station) New Delhi – 110078
Mr. V. P. Singh
(+91) 9719304075
Mrs. Shalini Srivastava – (+91) 9910012687
 

R-3, Maa Karani Nagar- E, Karani Palace Road, Panchyawala, Jaipur- 302021, Rajasthan

Contact: +91 98202 73334
Email: kdhamjpr@gmail.com

Kaivalyadhama Yoga Prashikshan Kendra

501, Phase-1, Rohit Nagar (Behind State Bank of India), Bawadiya Kala, Bhopal-462039
Contact no: +91 7869164812

Mumbai :

Ishwardas Chunilal Yogic Health Centre Kaivalyadhama

43, Netaji Subhash Road, Marine Drive, (Near Taraporewala Aquarium), Mumbai-400 002.
Tel. : (0091-22) 2281 8417 / 2288 6256
M:  +91 9869266030
Fax : (0091-22) 2281 0494
E-mailkdhamyogcenter@gmail.com

New Delhi:

Plot No. 1 A, Nand Vihar, Kakrola, (Near Dwarka Metro Station) New Delhi – 110078
Mr. V. P. Singh – (+91) 9719304075
Mrs. Shalini Srivastava – (+91) 9910012687
 

Jaipur:

R-3, Maa Karani Nagar- E, Karani Palace Road, Panchyawala, Jaipur- 302021, Rajasthan
Contact: +91 98202 73334
Email: kdhamjpr@gmail.com

Bhopal:

Kaivalyadhama Yoga Prashikshan Kendra

501, Phase-1, Rohit Nagar (Behind State Bank of India), Bawadiya Kala, Bhopal-462039
Contact no: +91 7869164812

Visit Us

Kaivalyadhama
Swami Kuvalayananda Marg, Lonavla, Maharashtra, India 410403

 • Nearest International Airport – Mumbai
  (2.5 hours drive)
 • Nearest Domestic Airport – Pune
  (1.5 hours drive)

Follow Us